CSDD PĀRBAUDĪJUMS – EKSĀMENI MĀCĪBU NOSLĒGUMĀ

csdd eksamensAutoskolā teorijas lektors un auto vadīšanas instruktors apmāca potenciālos autovadītājus, lai varētu korekti un pārliecināti atrasties ceļu satiksmes plūsmā. Autoskolas Latvijā komplektē A un B, C un D, un profesionālo autovadītāju braukšanas apmācības.
Visvairāk pieprasītākā no kategorijām ir B kategorija, kas sniedz iespēju saņemt tiesības tādu transportlīdzekļu vadīšanā, kuru pilna masa nav lielāka par 3,5 t un kopā ar vadītāja vietu ir 9 sēdvietas. Teorijas apgūšanu autoskolā ir atļauts uzsākt jau 16 gadu vecumā, taču gala eksāmenus atļauts kārtot no 18 gadiem.
Paralēli mācību teorijai jaunais autobraucējs var sākt auto vadīšanas apmācības nodarbības pie konkrēta autoskolas braukšanas instruktora, vispirms CSDD sagādājot braukšanas mācību atļauju..
95. KODA  SERTIFIKĀTS
Pilnīgi visiem šoferiem, kas realizē pārvadājumus ES piereģistrētā uzņēmumā, nepieciešams profesionālās kategorijas sertifikāts.
Izejot sekmīgas apmācības autoskolā, beigu eksāmens jāliek Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Valsts eksāmens teorijā nošķir divos posmos.
Pirmajā posmā kategorijai atbilstošs teorijas eksāmens ceļu satiksmes noteikumos. Atbildes jāsniedz uz 35 jautājumiem pusstundas laikā, iesniedzot ne vairāk kā trīs kļūdas.
Otrajā posmā ir teorijas eksāmens profesionālajos jautājumos. Ja kursants neiegūs vairāk par piecām kļūdām, tad eksāmens ir ieskaitīts. Trešajā profesionālās kategorijas daļā ir pusotru stundu ilgs braukšanas eksāmens figūru laukumā un ceļu satiksmē.
CSDD PĀRBAUDĪJUMS
Kad visi autoskolas eksāmeni ir nokārtoti un nobraukts kaut noteiktais minimālais stundu daudzums ar braukšanas instruktoru, jaunais autobraucējs var iet uz Ceļu satiksmes drošības direkciju un nokārtot noslēguma pārbaudījumus. Sākotnēji ir teorijas eksāmens konkrēti izvēlētajai transportlīdzekļu kategorijai. Otra eksāmena daļa ir auto vadīšanas pārbaudījums CSDD inspektora pavadībā.
Uzreiz pēc sekmīgi nokārtotā braukšanas pārbaudījuma var doties uz Ceļa satiksmes drošības direkcijas centrālo iestādi un saņemt braukšanas apliecību.