FINANSĒJUMA PROGRAMMA UZŅĒMUMAM HIPO.LV

mikrokredītsHipotēku bankas mikroaizdevums ir  lietderīgs kredīta veids, kas domāts mikrouzņēmumiem, kam nepieciešams kapitāls biznesa projektu pārvēršanai reālā biznesā. Finansējums biznesa attīstībai tiek piešķirts vietējo mikrouzņēmumu biznesa finansējuma programmas ietvaros, turklāt varbūtējās piešķirtā finansējuma gala summas var būt līdz 10 000 latu (14 228,72 eiro), savukārt uzņēmuma apgrozāmiem līdzekļiem pat līdz 5000 latu (kas ir 7114,36 eiro) ar mikrokredīta termiņu līdz 5 gadiem. Uzņēmuma īpašnieks kļūst par galvotāju.

Hipotēku bankas noteikumi aizdevuma saņemšanai
Hipotēku bankai noteiktas prasības, kam jāatbilst esošajam vai topošajam uzņēmumam, lai būtu atļauts iesniegt pieteikumu par valsts atbalstu . Finansējumam savam biznesam var droši pieteikties tie uzņēmēji un uzņēmumi, kas ir atbilstoši šādiem kritērijiem:
*firmas, kur slodžu daudzums nepārsniedz 10;
*uzņēmumi, kuriem ieņēmumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 1.4 milj. latu jeb 1 992 020,53 milj. EUR;
*uzņēmuma pašreizējo parādu summa finanšu iestādēs, Hipotēku un citās bankās nepārsniedz 50 tūkstošus latu jeb 71 143.59 EUR
Bez tam finansiālā atbalsta iespējas iegūt mikrokredītu ir biznesa uzsācējiem pat pirms mikrouzņēmuma izveidošanas. Jaunajam uzņēmējam divu mēnešu laikā pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam. Ja uzņēmumam, kurš piesakās finansējuma atbalstam ir nodokļu vai VSAOI parādi, pieprasītais aizdevums netiek apstiprināts. Mikroaizdevums ir spēcīgs atbalsts uzņēmējiem, kuriem ir griba attīstīt saimniecisko darbību tepat Latvijā .
Papildus pakalpojumi valsts atbalsta saņēmējiem
Ikvienam mikroaizdevuma programmas klientam būs pieejama HipoNet – Hipotēku bankas interentbankas versija, ar kuru varēs ērti pārvaldīt un realizēt saņemto mikroaizdevumu. Par HipoNet lietotāju var reģistrēties katrā Hipotēku bankas filiālē un Attīstības programmu konsultāciju centros.
Tiem, kam šobrīd Hipotēku bankā ir aktīvs aizdevums, pieejams valūtas konvertācijas pakalpojums. Valūtu konvertācijas darījumi tiek veikti pēc Hipotēku bankas noteiktajiem bezskaidras valūtas maiņas kursiem. Hipotēku bankas pakalpojumu klāstā arī dokumentārās operācijas, kas aktuāli uzņēmumiem ar starptautiskās vai vietējās tirdzniecības komerciju. Jomas speciālisti pārvaldīs bankas garantijas, akreditīva un arī dokumentāro inkaso. Pie papildus pakalpojumiem finansējuma biznesam saņēmējiem ir zemes izpirkumu līgumu slēgšana ar tās bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem situācijās, kad piešķirtā zemes gabala laukums pārsniedz atjaunojamo. Tāpat jāizceļ, ka gan fiziskām personām, gan uzņēmumiem ir pieejami Hipotēku bankas privatizācijas sertifikātu pakalpojumi. Tur ietilpst: pagaidu un atkārtota privatizācijas sertifikātu konta atvēršana, kā arī privatizācijas sertifikātu konta pārcelšana no LAS “Latvijas Krājbanka”.