ATBALSTS BIZNESAM UZŅĒMUMA DARBĪBAS VEICINĀŠANAI

Mikrokredīts

Hipotēku bankas mikroaizdevums ir praktiski lietderīgs mikrokredīta veids, kas tieši domāts mikrouzņēmumiem, kam nepieciešams kapitāls biznesa projektu realizācijai. Finansējums biznesa attīstībai tiek piešķirts vietējo mikrouzņēmumu Hipotēku bankas mikrokreditēšanas programmas ietvaros, un potenciālās aizdevuma gala summas var būt līdz pat 10 000 LVL (14 228,72 eiro), savukārt uzņēmuma apgrozāmiem naudas līdzekļiem – pieciem tūkstošiem latu (kas ir 7114,36 eiro) ar mikroaizdevuma termiņu līdz pat pieciem gadiem. Par piešķirtā finansējuma galvotāju vajag būt konkrētā uzņēmuma īpašniekam.

Mikrokredīta izdevības
Mikrokredītam var droši pieteikties ikviens uzņēmums un uzņēmējs, kas strādā kā mikro un kur pilnas slodzes daudzums nav lielāks par desmit vienībām. Mikroaizdevuma apstiprināšanas priekšnosacījumi:
*ja mikroaizdevumam vēlas noformēt uzņēmējs, tad 2 mēnešu laikā pēc finansējuma piešķiršanas oficiāli jāreģistrējas kā samnieciskās darbības veicējam;
*mikrouzņēmumam kopējo parādsaistību kopsumma nekādā gadījumā nedrīkst lielāka par 50 tūkstošiem latu jeb 71 143.59 EUR;
*ja ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, finansējuma atbalsts netiek apstiprināts;
*uz finansējuma atbalstu var pieteikties mikrouzņēmumi, kuru viena gada neto apgrozījums nav lielāks par 1 992 020.53 eiro jeb 1.4. milj. latu.
Finansējums biznesam programma ir finansēta no valsts finanšu līdzekļiem, Šveices un Latvijas sadarbības programmas un Hipotēku bankas kredītresursiem. Mikrokredīts ir lielisks atspēriena solis tiem uzņēmumiem, kas grib pilnveidot saimniecisko darbību valstī.
HipoNet internetbanka, zemes izpirkumu līgumi, valūtu darījumi un citiu.c. Hipotēku bankas sniegtie pakalpojumi
Valūtu darījumi, privatizācijas sertifikātu pakalpojumi, HipoNet internetbanka un citi Hipotēku bankas pakalpojumi
Tiem, kuriem pašlaiks Hipotēku bankā ir aktīvs aizdevums, pieejami valūtu darījumi. Valūtu konvertācija tiek izpildīta pēc Hipotēku bankas izvirzītajiem bezskaidras valūtas maiņas kursa. Hipotēku bankas pakalpojumu klāstā arī dokumentārās operācijas, kas aktuāli uzņēmumiem ar vietējās vai starptautiskās tirdzniecības komerciju. Bankas darbinieki izveidos dokumentāro inkaso, bankas garantijas un akreditīvu. Pie papildus pakalpojumiem Hipotēku bankas klientiem ir zemes izpirkumu līgumu slēgšana ar bijušajiem tās īpašniekiem vai viņu mantiniekiem situācijās, kad piešķirtā zemes gabala laukums pārsniedz atjaunojamo. Savukārt Hipotēku bankas privatizācijas sertifikātu pakalpojumu var saņemt kā fiziskas personas, tā arī uzņēmumi.