BEZVADU DŪMU DETEKTORS NO FN-SERVISS

bezvadu dūmu detektorsLai rūpētos ne tikai par uzņēmuma efektīvu darbību, bet arī par drošu darba vidi tā darbiniekiem, jāmeklē efektīvi risinājumi.

Ja uzņēmumā aktuāls jautājums ir darba vides riska faktori un to novērtēšana, ar ugunsdrošību saistīti jautājumi vai civilās aizsardzības plāns, vajadzīgs vērsties pie kompetentiem speciālistiem.

Viens no vadošajiem uzņēmumiem drošības jomā Baltijā ir Fn-Serviss. Šī uzņēmuma darbības jomas – ugunsdrošība, drošības sistēmas, kā arī darba aizsardzība. Būtiski, ka Fn-Serviss speciālisti izveidos un veiks tieši konkrētā uzņēmuma darbības specifikai atbilstošos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sniegs vajadzīgās konsultācijas.

Fn-Serviss nodrošinātie darba aizsardzības pakalpojumi ietver gan dažādu veidu ieteikumus, gan vizītes , gan konsultācijas par nepieciešamo aprīkojumu, kā arī par darba tiesiskajām attiecībām un organizatoriskajiem jautājumiem. Atkarībā no konkrētā uzņēmuma specifikas tiek organizēta darba vides risku novērtēšana, darba vides iekšējā uzraudzība, kā arī noteiktas citas aktivitātes.

Būtisks uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tāpēc Fnserviss.lv sniedz profesionālas konsultācijas arī šajā sfērā. Tajās apkopoti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits un rekomendāciju sagatavošana, valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, vajadzīgā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana un to atrašanās vietu noteikšana, ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana , un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem un standartiem. Tāpat tiek piedāvāta arī atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

FN-SERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ DARBA DROŠĪBAS KURSI

Ja uzņēmumā nepieciešams darba aizsardzības speciālists, jums noteikti noderēs Fn-serviss piedāvātie darba aizsardzības kursi. 60 stundu pamatlīmeņa kursos “Darba aizsardzībā” kursanti apgūst zināšanas par svarīgākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem. Šajos kursos apgūtās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Darba drošības kursi -lieliska izdevība apgūt jaunas zināšanas un uzreiz pielietot tās praksē.

BEZVADU DŪMU DETEKTORS TAVAI DROŠĪBAI

Ja jāpilnveido vai jāuzstāda ugunsdrošības signalizācija, FN-serviss piedāvā 2 veidu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: vai nu konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vai adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.

Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt nelielos objektos, kur nav jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru. Šīs signalizācijas iekārtas pamatprincips ir, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektori tiek sadalīti pa zonām, kas ļauj ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt zonu, kurā ir ugunsgrēks vai bojājums. Savukārt adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt objektos, kur jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru. Svarīgi arī, ka automātiskās ugunsdzēsības drošības sistēmas ir viens no būtiskākajiem argumentiem pie apdrošināšanas prēmijas samazinājuma.

Bezvadu dūmu detektors ir drošs līdzeklis, kā telpas pasargāt no uguns nelaimes. Bezvadu dūmu detektors ir samērā vienkārša ierīce, kas darbojas uz baterijām un tiek piestiprināta ar skrūvēm. Ja telpā esošie dūmi kļūst tik biezi, ka kaitē cilvēka veselībai, bezvadu dūmu detektors dos skaņas signālu. Uzzini vairāk- http://fnserviss.lv/dumu-detektori/!

Ikvienā biznesā civilā aizsardzība ir nozīmīgs faktors, darbinieku veselību un drošību var ietekmēt ļoti daudz dažādu faktoru,  tādēļ prasības darba aizsardzības speciālistu kvalifikācijai ir ievērojami pieaugušas. Šī iemesla dēļ arvien vairāk uzņēmumu izvēlas piesaistīt kvalificētu darba aizsardzības kompetento institūciju personālu. Viens no tādiem noteikti būs FN-Serviss!