Darba aizsardzība un darba vides riska faktori

images (1)Darba aizsardzība, darba vides riska faktori, darba aizsardzības instrukcijas un darba drošības speciālists – šie četri un vēl daudzi termini jaunajiem komersantiem nereti sagādā daudz jautājumus. Un ne velti, jo darba aizsardzība ir obligācija, kas jāievēro, dibinot un uzturot uzņēmumu, nodibinājumu vai citas tamlīdzīgas iestādes.

Lai attiecīgais objekts paredzētu un samazinātu negadījumu varbūtību, atbilstu likuma prasībām, ir svarīga atbildīgā persona – darba drošības speciālists. Tas var būt algots pilna laika darbinieks, specializēta ārpakalpojuma pārstāvis vai arī pats darba devējs (ja objektā tiek nodarbināti desmit vai mazāk cilvēku). Visi iepriekš minētie varianti paredz sertificētu darbību, tātad obligātus kursus diploma nopelnīšanai vai augstāko izglītību ar atbilstošu kvalifikāciju.

                Lai darba aizsardzība tiktu ieviesta un uzturēta atbilstoši konkrētā objekta darbības specifikai, vispirms tiek pēīts objekts, pēc tam izdarot secinājumus, kādi potenciālie darba vides riska faktori attiecīgajā vidē pastāv. Tie var būt ļoti daudzveidīgi, piemēram, ražotnēs vislielākais uzsvars būs darbam ar tehniku, smagumu pārvietošanu u.tt. Izrietot no atlasītajiem faktoriem, ir jāiegādājas darba aizsardzības instrukcijas, kas ietver nepieciešamos darba kārtības noteikumus, piemēram, rīcības plānu evakuācijas gadījumā, ugunsdrošības nosacījumus u.tt. Lai tās būtu lietderīgas, likums nosaka instruktāžas vadīšanu vismaz vienreiz kalendārā gada laikā, par kā veikšanu un norises uzskaiti ir atbildīgs izvēlētais speciālists darba drošības jautājumos.

PAPILDUS PIENĀKUMI – VAIRĀK VAJADZĪGAIS LAIKS

                Ņemiet par piemēru darba devēju, kas nodarbojas ar biroja preču tirdzniecību, kopumā algojot 10 darbiniekus. Uzņēmuma vadītājam ikdienā jārisina neskaitāmas likstas, jo uzņēmuma specifika iekļauj gan pārdošanu, gan loģistiku, kur problēmsituācijas nav retums. Kā paralēlu darbību, vadītājs cenšas iekarot ārvalstu tirgus, piemēram, ceļojot uz starptautiskām izstādēm un tīklošanās konferencēm. Vadītājam būtu apgrūtināti paralēli darbam, doties uz darba aizsardzības mācībām un regulāri iedziļināties arī darba aizsardzības instrukcijas izpētei, kas ikgadēji jāpasniedz visiem 10 darbiniekiem. Un tomēr darba aizsardzība ir jārealizē, lai darbinieki būtu lietas kursā par iespējamiem riskiem. Protams, to paredz arī likums. Bet ko iesākt, ja algots darba drošības speciālists izmaksā pārāk daudz? Iespējams, labākā alternatīva ir izmantot kvalitatīvu ārpakalpojumu, kas atvieglos ikdienas darbu, kā arī Jums regulāri būs, pie kā apvaicāties neskaidrību gadījumā.

VISU DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU NODROŠINĀJUMS VIENUVIET

                Individuāla pieeja, misija padarīt ikvienu darba vidi drošāku, kā arī sertificēta prakse – darba aizsardzība augstākajā līmenī, sadarbojoties ar uzņēmumu FN-SERVISS. Tas ir uzņēmums desmit un vairāk gadu pieredzi darba aizsardzības ieviešanu dažādās iestādēs, kas strādā atbilstoši ISO 9001:2001 kvalitātes sertifikācijai.

                Plašāku informāciju meklējiet uzņēmuma mājaslapā www.fnserviss.lv vai arī ierodieties uz kādu no kompānijas veikaliem Rīgā, Brīvības gatvē 240b vai Valmierā, L. Laicena ielā 2. Ar FN-SERVISS var sakontaktēties pa tel.nr. 67556799 vai rakstot uz e-pasta adresi fnserviss@fnserviss.lv.