HIPO.LV MIKROKREDĪTS

Valsts atbalsts

Hipotēku bankas finansējums biznesam ir lietderīga kredīta forma, kas domāta vidējiem un maziem komersantiem, kam vajadzīgi finanšu resursi ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Finansējums biznesa attīstībai tiek piešķirts vietējo mikrouzņēmumu mikrokreditēšanas programmas ietvaros, papildus tam potenciālās mikrokredīta gala summas var būt līdz 10 000 LVL (14 228,72 eiro), savukārt apgrozāmiem līdzekļiem – pieciem tūkstošiem latu (kas ir 7114,36 eiro) ar aizdevuma termiņu līdz pieciem gadiem. Par aizdevuma galvotāju jābūt uzņēmuma īpašniekam.

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/

Finansējuma biznesam saņemšanas galvenie punkti
Ir vajadzības, kam jāatbilst topošajam un esošajam uzņēmumam, lai varētu rakstīt prasību par valsts atbalstu . Finansējumam savam biznesam var pieteikties tie, kas atbilst šādiem noteikumiem:
*mikrouzņēmumi, slodžu skaits nav vairāk par desmit vienībām;
*firmas, kuru gada bilance nav lielāka par 1.4 milj. latu jeb 1 992 020,53 eiro;
*mikrouzņēmumu šā brīža parādsaistību kopsumma finanšu iestādēs, Hipotēku un citās bankās nav vairāk par 50 tūkstošiem latu (71 143,59 eiro).
Kā iespējas iegūt mikrokredītu ir uzņēmējdarbības uzsācējiem arī pirms mikrouzņēmuma reģistrēšanas. Jaunajam uzņēmējam divu mēnešu laikā pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu oficiāli jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam. Ja uzņēmumam uz mikrokredīta pieprasījuma brīdi ir nodokļu vai VSAOI parādi, banka pieprasījumu neapstiprina. Mikroaizdevuma – finansējums biznesam – ir finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, Latvijas un Šveices sadarbības programmas un Hipotēku bankas kredītresursiem. Mikroaizdevums ir garantēts atbalsts uzņēmumiem, kas grib veicināt saimniecisko darbību tepat Latvijā un izveidot papildus darbavietas, jo bieži mikrouzņēmumi kļūst par līderiem savā nozarē.
Visi Hipotēku bankas klienti saņem papildus bankas piedāvātos pakalpojumus
Hipotēku bankas mikroaizdevumafinansējuma biznesam programmas klienti uzreiz kļūst par internetbankas HipoNet lietotājiem, kur droši, ērti un attālināti būs iespējams pārskatīt piešķirto finansējumu un sekot līdzi konta stāvoklim.
Valūtas konvertācijas pakalpojums ir aktīvs Hipotēku bankas klientam ar aktīvu aizdevumu, bez tam valūtas konvertācijas darījumi notiek pēc Hipo.lv bankas noteiktajiem valūtas maiņas kursiem. Ja uzņēmums nodarbojas ar vietējo vai starptautisko tirdzniecību, Hipotēku banka piedāvā dokumentāro operāciju pakalpojumus. Pakalpojumu sarakstā ir šādas darbības: dokumento inkaso, akreditīvs, bankas galvojums. Dokumentārās operācijas palīdzēs izraudzīties uzņēmumam izdevīgāko samaksas variantu ar tirdzniecības darījumu partneriem. Tāpat arī klienti var izmantot bankas ar privatizācijas sertifikātiem saistītus pakalpojumus: pagaidu un atkārtota privatizācijas konta atvēršana, uzņēmumiem atvērt privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas, izsoles tirdzniecības un ieguldījumu kontus. Papildus pakalpojums Hipo.lv klientiem ir zemes izpirkuma līgumu slēgšana ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai mantiniekiem .