MĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – IESPĒJA SAVIENOT MĀCĪBAS AR DARBU

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola R1TV.LVVisas vidusskolas Rīgā koncentrējas uz galveno uzdevumu, – sagatavot skolēnus mācībām Augstskolā. Mācību periodā skolēns apgūst mācību programmu, katru mēnesi mācoties trīs priekšmetus un liekot katrā no tiem pa ieskaitei. Tomēr mūsdienās, attīstoties interneta tehnoloģijām, mācības online ir kļuvušas daudz populārākas nekā agrāk. Beigu beigās – mācības tiešsaistē neatšķiras no tā mācību procesa, ar kuru nākas saskarties vienkāršas vidusskolas skolēnam. Bez tam, tālmācību gaitā paliek skolotājs – skolēns attiecības, mācību programmas izzināšanas laiks, tiek pielietota standarta mācību programma. Citāda ir tikai programmas pasniegšanas metode.

Uzsākot mācības skolēns saņem pieeju no eSKOLAS tālmācības sistēmas, kurā norisinās informācijas apmaiņa onlainā. Sistēmā var saņemt visus mācību materiālus un uzdevumus savu zināšanu noteikšanai. Pēc mācībām absolventi iegūst tieši tādu pašu atestātu kā tradicionālajās skolās tomēr mācoties internetā ir vairākas svarīgas priekšrocības. Eksternāts ļauj apvienot mācības interneta skolā ar darbu vai mācībām citās mācību iestādēs. Tomēr jāatceras, ka tā tik un tā ir un paliek skola, tāpēc skolēnu sagaida liela slodze – skolēni kārto visas nepieciešamās ieskaites un eksāmenus, tāpat kā to dara citu skolu skolēni, un saņem atestātu par vidējo izglītību.

Mācības internetā – galvenie ieguvumi: * Ērts mācību process, iespēja mācīties pašam organizējot savu laiku no jebkuras vietas, kur ir pieeja internetam; * Vajadzības gadījumā parasti ir iespēja nākt uz konsultācijām pie skolotāja klātienē; * Tālmācības skola un mācību process ir daudz efektīvāks nekā monotonas mācības klasēs; *Mācību programmu var iziet un skolu var pabeigt jau gada laikā; * Tālmācības izglītība nozīmē, ka iespējams ne tikai iziet vidusskolas programmu, bet arī pilnveidot darba iemaņas internetā, kas noderēs arī veiksmīgajā nākotnē.

Tālmācības vidusskola garantē, ka skolēns var vērsties pie skolotāja konsultācijās tiešsaistē vai čatā, forumā un Skype. Uz vietas var prasīt padomus arī citiem virtuālajiem klasesbiedriem. Šādi iegūta izglītība iemāca ne tikai vajadzīgās zināšanas, bet iemāca plānot savu laiku un darboties internetā.