UZŅĒMUMS FN-SERVISS – VIENS NO VADOŠAJIEM UZŅĒMUMIEM BALTIJĀ DARBA DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS

fnserviss.lv drošības sistēmasStimulēt drošu, aizsargātu ikdienu no dažādiem riskiem un negadījumiem – tāda ir firmas FN-Serviss misija. To realizē ar dažādu pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem, kam aktuāls jautājums par drošiem darba apstākļiem un sakārtotu ikdienu. Uzņēmuma FN-Serviss servisa klāstā iekļautas speciālistu konsultācijas un varianti, kas saistīti ar darba aizsardzību, ugunsdrošības pasākumiem, kā arī drošības sistēmām, signalizācijām. Ņemot vērā firmas ilgo darbības laiku, drošības sistēmu firma FN-Serviss ir viens no līderiem drošības jautājumos Baltijas valstīs.

 Konsultācijas un instruktāžas darba aizsardzībā, darba vides iekšējā kontrole, kā arī citi risinājumi.  FN-Serviss ( http://fnserviss.lv/ )organizē apmācības darba aizsardzībā – kopumā 60 stundas. FN-Serviss servisa klāstā ir arī speciālistu konsultācijas darba aizsardzībā, kuru laikā speciālisti informēs par individuālo darba aizsardzības līdzekļu noteikšanu, uzņēmumā esošās darba aizsardzības sistēmas novērtēšanu un noformēs ieteikumus turpmākai uzņēmuma darba drošības attīstīšanai.

Ugunsdrošības pakalpojumu grupā ir iekļauti neskaitāmi pakalpojumi, kas sniegs nepieciešamo atbalstu, īstenojot drošu darba vidi. Ugunsdrošības situācijas raksturojums Latvijā, ugunsgrēka bīstamības faktori un citas tēmas, kas tiks aplūkotas ugunsdrošības instruktāžas apmācībās. Ar instruktāžas padziļinātu izklāstu un pakalpojuma cenu rādītāju var iepazīties firmas mājaslapā Fnserviss.lv. Turpat var atrast plašāku informāciju par drošības sistēmas variantiem, instalāciju. Piemēram, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas, trauksmes signalizācijas sistēmas, tehnoloģisko procesu vadību un arī citiem saistošajiem aspektiem. FN-Serviss speciālisti uzstāda šādas ugunsdzēsības drošības un signalizācijas sistēmu iekārtas: Bentel, Unipos, Siemens u.c.